Oulun monivarasto
Tee uusi varaus Jatka aikaisempia varauksia

Varaston yleiset vuokraehdot:

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat:

Varasto vuokrataan siinä kunnossa, kun se sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2 ensimmäisessä kerroksessa ja 150 kg/m2 yläkerrassa. Asiaton oleskelu ja yöpyminen varastotiloissa on ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa tiloissa on ehdottomasti kielletty.

2. Lämmitys, sähkö ja aukioloaika:

Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen tarpeet muusta energiankulutuksesta on sovittava aina vuokranantajan kanssa erikseen. Varastoihin kulku tapahtuu 06.00 ja 23.00 välisenä aikana vuoden jokaisena päivänä.

3. Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu:

Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisten varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta, hukkaantumisesta tai mahdollisista tuholaishaitoista. Vuokralainen vastaa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisten velvollisuus on lukita vuokraamansa varastotila riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jättämä varastotila ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4 .Varastotila:

Rakenteiden muutostyöt on kielletty vuokralaisen toimesta. Varasto on sopimuksen päätyttyä luovutettava samassa kunnossa, kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen on kiellettyä ja mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrattuun tilaan välittämättömien huolto- ja korjaustoimen­piteiden vuoksi. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntiensä yhteydessä ovien sulkemisesta huolellisesti, vahingonkorvausten uhalla. Vuokralainen ei saa päästää tiloihin muita henkilöitä samalla oven avauksella, vaan jokaisen on tultava omalla koodillaan. Tupakointi ja auton joutokäynti on tiloissa ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus osoittaa vaihdettavaksi uusi vastaavanlainen/-kokoinen varastotila.

5. Vuokrasopimus:

Vuokralainen täyttää verkkosivulla olevan lomakkeen, jolloin hän hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa tässä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä ja maksaa vähintään ensimmäisen kahden viikon vuokran sekä mahdollisesti sen lisäksi vaaditun takuumaksun. Vuokrasopimus syntyy, kun vuokranantaja tämän jälkeen vahvistaa sopimuksen syntymisen sähköpostin välityksellä. Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus ja oikeus vuokrakohteen hallintaan alkaa.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista ja kulkuoikeus sulkeutuu. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston, poistaa ovesta lukon sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä.

Mikäli vuokralainen ei tyhjennä ja siivoa varastoa ja poista ovesta lukkoa sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä vuokranantajalla on:

  • oikeus periä vuokra ja kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.
  • pidätys- ja realisointioikeus, parhaaksi katsomallaan tavalla, vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen että, realisoinnissa saadut hinnat ovat yleisesti huomattavasti alhaisemmat kuin käyvät hinnat.
  • oikeus periä varaston aukaisemisesta 50 euron maksu

6. Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat:

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

  • Oulun Monivarasto
  • Liitintie 14
  • 90620 Oulu
  • toimisto@oulunmonivarasto.fi
  • +358 44 3366 172